Pages

Tuesday, 6 March 2012

I S T I Q O M A H LAH.......!!! (2)


Ketika HIDAYAH menjadi ALASAn....

ada Begitu banyak Ajakan yang telah kita dengar,, Ajakan yang mengajak kepada KEtaatan dan seruan yang MEnganjurkan Kebaikan.. begitu banyak pertanyaan yang telah di lontarkan,, Kepada Orang2 yang telah mendengar kebenaran,, namun sayang,, selalu saja berkilah tentang Hidayah yang belum datang..


kEtika Diserukan untuk MEninggalkan Kemaksiatan,. maka "belum datang HIDAYAH" yang menjadi Alasan..kEtika Diserukan Untuk Melakukan ketaatan.. Lgi2 "belum datang HIDAYAH" yang menjadi Alasan..

Ayo kwan,, MAri kita Shalat BErJamaah,, " Ahh,, Sy bElum dapat HIDAYAH"

Ayo Cewek,, Berhijablah dan tutup Auratmu.. "Ahh, Sya Belum dapat HIDayah"

Ayo PAk.. berhentilah dari mErokok.. "Ah,, saya bElum dapat HIDAYAH"..

selalu Saja Hidayah YAng MEnjadi Alasan beratnya seseorang Meninggalkan KEmaksiatan..
Selalu Saja HIDAYAH yang Menjadi Alasan Beratnya seseorang melakukan KEtaatan..
Sepintas,, Alasan iTu terlihat masuk AKAl.. BUkankah ALLAH berfirman "Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. (al-Baqarah: 272)

Maka,, MEski SEluruh Ustadz di kumpulkan Untuk menasehatinya, Maka Alasan bahwa masih menunggu hidayah tetap selalu Mengiringi kata2nya..

PADAHAL...

Hidayah kawand,,, tidaklah Selamanya berupa seseorang yang berjubah Putih dan berwajah Kharisma,, Datang Melalui Mimpi dan berkata "HEi Anakku,, Tinggalkanlah kemaksiatan kalau Kau tidak ingin celaka"

Tidak pula selamanya berupa kejadian tabrakan Yang Memilukan Yang di tampakkan Di depan MAta Lalu Kemudian MEnyadarkan Seseorang akan Arti KEhidupan..

tidak PUla SElamanya Berupa Teguran dengan KElumpuhan atau Sakit yang berkepanjangan sehingga menyadarkan Seseorang Akan pentingnya KEsehatan..
Tidak SElamanya SEperti Itu..

HIDAYAH,, adalah Saat Kebenaran datang,, yang membedakan antara HAlal dan Haram, yang Menjelaskan Tentang PErintah Atau LArangan,, yang MEnerangkan Tentang KEutamaan dan Ganjaran.. LALU..

LALU ,, BAdan Di anugerahi Kesehatan Untuk Mengerjakannya,,. di beri KEkuatan Untuk Mendirikannya,, dan Di beri SEmangat Untuk Teguh Diatasnya,, LALU..

LALU,, kesempatan Di bentangkan dihadapannya,, Pekerjaan SEbenarnya Tidak menghalanginya,, dan KEbebasan Menyertainya,,.. MAKA,,

MAKA SAat ITulah semestinya HIDAYAH telah datang MEnghampirinya,, Dan Semestinya Dia HArus mengerjakan Kebaikan YAng telah di dengarnya,, MEninggalkan KEmaksiatan yang sedang di kerjakannya,, dan Memanfaatkan NIkmatnya Untuk KEBAIKAN..

AKAN TETAPI.. SaNgaat DI SAYANGKAN..

Saat kebenaran datang, dan badan mampu mengerjakannya, maka mengapakah harus MEnjadikan HIdayah SEbagai ALASAN Untuk MENOLAKNYA ??

Adzan BErkumandang,, LAlu BAdan Sehat2 saja,, Pekerjaan Bisa ditInggalkan,, Dan Kesempatan untuk berangkat kemesjid Terbentang LUAS. LALU mengapa HIdayah YAng menjadi ALasan Untuk MEnundanya,, PAdahal pada saat iTu hanya dihabiskan Dalam Kesia siaan ???

Menutup AURAT bagi wanita Di wajibkan.. dan ada kemampuan Untuk Membeli PAkaian yang Menutup aurat,, Kemudian kesmpatan Dilapangkan.. LAlu MEngapa MAsih Saja Hidayah YAng menjadi ALAsan UNTUk menundanya ???KETIKA HIDAYAH MASIH MENJADI ALASAN ..

maka Bayangkanlah.

Ketika Kematian datang,,
sedang jiwa masih sibuk dengan kemaksiatan..
Mungkinkah Hidayah menjadi alasan,,
untuk menunda kematian,,
agar bisa kembali kedunia melakukan Amalan ??

KEtika Malaikat mempertanyakan..
tentang Apa yang telah DI PERINTAHKAN..
Mengapkah Engkau Tinggalkan ??
masihkah Hidayah Menjadi ALasan ,,
untuk menghindari Siksaan ??

KEtika jiwa kembali Di hidupkan..
Di hari KEbangkitan..
Lalu ALLAH meminta pertanggung JAwaban..
Atas nikmat yang telah di berikan..
Adakah HIdayah mAsih menjadi Alasan..
untuk menjawab pertanggung JAwaban ??

KEtIKA NEraka di tampakkan..SEdangkan amal shaleh tak mampu menyelamatkan..
dan kemaksiatan memenuhi Timbangan.. Akankah HIdayah Menjadi ALAsan,,
tentang Kehidupan yang telah terlewatkan..
dalam KEmaksiatan..

Saat INI..
Nyawa MAsih MEnemaNI.
Kesehatan masih mengirinNGI.
dan Kesempatan selalu menghampIRI..
maka MAsihkAh HIdayah MEnjadi ALASAN..
Untuk Tak melakukan KETAATAn..
MASIHKAH HIDAYAH MENJADI ALASAN..
Untuk Tetap Berkubang dalam KemaksiATAN
MASIHKAH HIDAYAH MEnjadi ALASAN..
Untuk Mengutmakan KEHIDUPAN DUNIA..
LALU MElalaikan KEhidupAn AKhirat...

ALLAH Berfirman : Dan adapun kaum Tsamud, maka mereka telah Kami beri petunjuk tetapi mereka lebih menyukai buta (kesesatan) daripada petunjuk.(al-Fusilat: 17)

Cukuplah Kehancuran Tsamud menjadi PElajaran..
bagi orang yang masih menjadikan Hidayah sebagai ALASAN..

SEMOGA ALLAH Memberi Hidayah kepada kita,, agar bisa memahami makna hidayah.. dan bisa bersegera menjemput hidayah..

KETIKA TELAH DATANG KEBENARAN
DAN TELAH MEMBENTANG KESEMPATAN
DAN TERCURAH KESEHATAN
MAKA SAAT ITULAH HIDAYAH DATANG

MANFAATKANLAH DENGAN AMALAN KEBAIKAN
AGAR MENDAPATKAN KESELAMATAN
DAN DIMASUKKAN KEDALAM SURGA YANG PENUH KENIKMATAN

KUTAHU..
IBADAH ITU MEMANG MELELAHKAN..
TAPI LELAH ITU KAN TERBAYARKAN..
DENGAN NIKMAT YANG TAK TERBAYANGKAN..

KUTAHU..
IBADAH ITU TERLIHAT MEMBOSANKAN..
TAPI JIKA SUDAH MENJADI KEBIASAAN..
MAKA AKAN TERASA DI MUDAHKAN..

MASIHKAH HIDAYAH MENJADI ALASAN ??

oleh Akram Ibnu Umar. Akram ibnu Umar.. Riyadh 12/20/2011

1 comment:

silakan komentar